header
07.jpg

סמינר - שירה ודרמה בתקופה ההלניסטית

שם הקורס: שירה ודרמה בתקופה ההלניסטית.

מרצה: פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ.

סמסטר: א׳.

ימים ושעות: ג׳ 14:00-16:00, ה׳ 14:00-16:00.

נדרשת ידיעת השפה היוונית.

הסמינר פתוח גם לתלמידי מ״א.

סילבוס:

בסמינר הזה נכיר את המשוררים שפעלו באחת התקופות המשמעותיות והמרתקות בתולדות יוון העתיקה. נעמוד על ההתפתחויות והשינויים שחלו בשירה ובסוגיה, "נטעם" ממבחר סוגות ומשוררים וכן מן הקומדיה של מננדרוס, וננסה לבחון את אלה על רקע השינויים הפוליטיים, החברתים והתרבותיים של התקופה. נבחן גם את נושא השפעת השירה והקומדיה ההלניסטיות על אלו הרומיות – ודרכן על אלו של הספרות המערבית. חובות הסטודנטים: נוכחות מלאה, הכנה שוטפת של מטלות הקריאה. מטלת הקורס: עבודה סמינריונית/רפראט. הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א. נדרשת ידיעת השפה היוונית.