header
06.jpg

תנאי קבלה

ציון 80 בתואר ראשון בלימודים קלאסיים או בתחומי לימוד משיקים כגון היסטוריה, פילוסופיה, ארכיאולוגיה וכד', וידיעת השפות יוונית עתיקה ולטינית. מועמדים שאינם עונים על תנאי הקבלה, יוכלו ללמוד קורסים שנתיים ביוונית עתיקה או לטינית, במסגרת לימודי השלמה לקראת השתלבות בתכנית.