header
05.jpg

אוניברסיטת תל-אביב

ד״ר אריאדנה קונסטנטינו

 

ד"ר אריאדנה קונסטנטינו היא עמיתת פוסט-דוקטורט לשנת הלימודים תשע"ד בחוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטת תל אביב, בחסות התוכנית המשותפת לתואר שני בלימודים קלאסיים. השלימה את לימודי הדוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים ולאחר מכן זכתה במלגת הלברט לפוסט-דוקטורט באוניברסיטת טורונטו בקנדה.

מחקרה מתמקד בספרות הקלאסית, בעיקר בשירה אפית ובטרגדיה היוונית. באמצעות קריאה ופרשנות צמודה של המקורות היא מעלה שאלות הנוגעות למיתוס, פולחן ומגדר בעולם העתיק. עבודת הדוקטורט שלה עסקה בדמויות נשיות במיתולוגיה היוונית ותפיסות של ניידות נשית. בנוסף, פרסמה מאמר על שפה פיגורטיבית ודימויי נשים כחיות בספרות הקלאסית, ועתידה לפרסם מאמר העוסק בשאלת חדשנות הגרסאות המיתולוגיות בטרגדיה היוונית.

בימים אלו כותבת ספר המבוסס על עבודת הדוקטורט.

מאז 2005 לימדה מספר קורסי יוונית ולטינית למתחילים וכן קורסים בשירה ופרוזה יוונית באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

לפרטים נוספים: https://telaviv.academia.edu/AriadneKonstantinou

 

במסגרת התוכנית המשותפת לתואר שני בלימודים קלאסיים, היא מתכננת מספר פעילויות מחוץ לאקדמיה:

* הרצאה לסטודנטים לאנימציה במכללת "מנשר" בנושא מטמורפוזות במיתולוגיה הקלאסית, ובמיוחד על המטמורפוזות מאת אובידיוס. בהשראת הנושא הסטודנטים יכינו סרטי אנימציה שיוקרנו בכנס הקרוב של האגודה לקידום הלימודים הקלאסיים בישראל.

* הרצאות לתלמידי בית ספר תיכון בנושא המשחקים האולימפיים בעת העתיקה.