header
08.jpg

מלגות

התכנית תעניק מלגות קיום למשך שנתיים, שיאפשרו לתלמידים מצטיינים להתמקד בלימודיהם ללא דאגות כלכליות.

 תלמידי התכנית יזכו למימון נסיעותיהם לקורסים שיילמדו שלא באוניברסיטת האם שלהם; מקצת הקורסים יועברו באמצעות ועידות וידאו (Video Conference).

 התכנית תציע לתלמידי התכנית מימון מיוחד לפרוייקטים כדוגמת תרגום של טקסטים קלאסיים לעברית, כתיבת מאמרים עבור אתר התכנית, הכנת מצגות בנושאים שונים עבור בתי ספר תיכון, השתתפות בהרצאות בפורומים שונים באקדמיה ומחוצה לה, וכד'.