header
04.jpg

סמינר: דמוסתנס, על הכתר

שם הקורס: סמינר - דמוסתנס, על הכתר.

מרצה: פרופ׳ מרגלית פינקלברג.

מספר הקורס: 0672321201

סמסטר: ב׳.

ימים ושעות לימוד:  יום ב׳  14:00-16:00. יום ד׳ 14:00-16:00.

דרישות מוקדמות:  נדרשת ידיעת השפה היוונית.

הסמינר פתוח גם לתלמידי MA.

סילבוס: 

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' של המגמה ליוונית. מטרתו לערוך היכרות עם מה שהוגדר בצדק כ״הנאום הגדול ביותר של הנואם הגדול בעולם״ (אנציקלופדיה בריטניקה). "על הכתר״ (330 לפנה״ס), שחובר באחת מנקודות המפנה בהיסטוריה של יוון העתיקה, במהירה הפך לחלק בלתי נפרד מרשימת הקריאה המחייבת הן בעולם העתיק והן בעולם המודרני. הנאום מהווה אחת הפסגות של פרוזה אמנותית ביוון העתיקה. מטלות הקורס: רפראט או עבודה סמינריונית. הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א. נדרשת ידיעת השפה היוונית.