קורסים

סמינר - שירה ודרמה בתקופה ההלניסטית

שם הקורס: שירה ודרמה בתקופה ההלניסטית.

מרצה: פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ.

סמסטר: א׳.

ימים ושעות: ג׳ 14:00-16:00, ה׳ 14:00-16:00.

נדרשת ידיעת השפה היוונית.

הסמינר פתוח גם לתלמידי מ״א.

סילבוס:

בסמינר הזה נכיר את המשוררים שפעלו באחת התקופות המשמעותיות והמרתקות בתולדות יוון העתיקה. נעמוד על ההתפתחויות והשינויים שחלו בשירה ובסוגיה, "נטעם" ממבחר סוגות ומשוררים וכן מן הקומדיה של מננדרוס, וננסה לבחון את אלה על רקע השינויים הפוליטיים, החברתים והתרבותיים של התקופה. נבחן גם את נושא השפעת השירה והקומדיה ההלניסטיות על אלו הרומיות – ודרכן על אלו של הספרות המערבית. חובות הסטודנטים: נוכחות מלאה, הכנה שוטפת של מטלות הקריאה. מטלת הקורס: עבודה סמינריונית/רפראט. הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א. נדרשת ידיעת השפה היוונית.

סמינר: טקסטים ספרותיים ודוקומנטריים על פפירוס ואבן

שם הקורס: סמינר - טקסטים ספרותיים ודוקומנטריים על פפירוס ואבן.

מרצה: פרופ' אורי יפתח.

מספר הקורס: 0672350701

סמסטר: א׳.

ימים ושעות לימוד:  יום ג׳, 16:00-18:00. יום  ה׳ , 16:00-16:00.

חדר: יום ב׳ - גילמן 449. יום ה׳ - גילמן 261.

סילבוס: 

ספרותיים ושל מסורות וסוגות ספרותיות אשר לא השתמרו במקורות אחרים. במקרים אחרים משמרים הכתובת ופפירוס, לגבי טקסט ידוע, קריאה שונה מזו המוכרת לנו ממסורת כתבי היד. כמו כן, כתובות ופפירוסים משמשים לנו מקור ראשון, ויחיד למעשה, ללימוד חיי היום יום, ואגב כך לחקר שאלות הנוגעות לעולמם הכלכלי, הדתי, המשפטי והלשוני של כותביהם, כאשר ההיזון החוזר בין הפפירוסים הספרותיים והדוקומנטריים, תוך התייחסות להקשר שבו נכתב הטקסט, מעניין במיוחד. מטלת הקורס: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט. הסמינר פתוח גם לתלמידי ב"א, שנה ג'. נדרשת ידיעת השפות היוונית והלטינית.

 

 

סמינר: סוגיות נבחרות בתולדות המדע העתיק

שם הקורס: סמינר - סוגיות נבחרות בתולדות המדע העתיקה.

מרצה: ד"ר אורנה הררי.

מספר הקורס: 0672328701

סמסטר: א׳.

ימים ושעות לימוד:  יום ב׳, 16:00-18:00. יום ה׳ 16:00-18:00.

הסמינר פתוח גם לתלמידי MA.

סילבוס: 

בקורס זה נעסוק באחד המאפיינים הייחודיים לתרבות היוונית: חשיבה מדעית. תוך קריאת מקורות בתחומי מדע שונים כגון: פיסיקה, אסטרונומיה, מתמטיקה ורפואה. ננסה להבין את מקורות החשיבה המדעית, השאלות המרכזיות בתחומי ידע, האמצעים לגיבוש דיסציפלינה מדעית, והיחס בין מדע והתרבות שהוא התפתח בה. דרישות: נוכחות מלאה וקריאה של המקורות מטלת הקורס: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט. הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א.

סמינר: דמוסתנס, על הכתר

שם הקורס: סמינר - דמוסתנס, על הכתר.

מרצה: פרופ׳ מרגלית פינקלברג.

מספר הקורס: 0672321201

סמסטר: ב׳.

ימים ושעות לימוד:  יום ב׳  14:00-16:00. יום ד׳ 14:00-16:00.

דרישות מוקדמות:  נדרשת ידיעת השפה היוונית.

הסמינר פתוח גם לתלמידי MA.

סילבוס: 

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' של המגמה ליוונית. מטרתו לערוך היכרות עם מה שהוגדר בצדק כ״הנאום הגדול ביותר של הנואם הגדול בעולם״ (אנציקלופדיה בריטניקה). "על הכתר״ (330 לפנה״ס), שחובר באחת מנקודות המפנה בהיסטוריה של יוון העתיקה, במהירה הפך לחלק בלתי נפרד מרשימת הקריאה המחייבת הן בעולם העתיק והן בעולם המודרני. הנאום מהווה אחת הפסגות של פרוזה אמנותית ביוון העתיקה. מטלות הקורס: רפראט או עבודה סמינריונית. הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א. נדרשת ידיעת השפה היוונית.

סמינר: ורגיליוס, אינאיס 3: המסע לאיטליה

שם הקורס: סמינר - ורגיליוס, אינאיס 3: המסע לאיטליה.

מרצה:  פרופ' אנדריאה רוטשטיין.

מספר הקורס: 0672323201

סמסטר: ב׳.

ימים ושעות לימוד:  יום א׳  14:00-16:00. יום ד׳ 14:00-16:00.

הסמינר פתוח גם לתלמידי MA.

נדרשת ידיעת השפה הלטינית.

סילבוס: 

במסגרת הסמינר נקרא בשפת המקור את הספר השלישי באינאיס מאת ורגיליוס. נדון בסוגיות לשוניות וספרותיות, ובשימוש של ורגיליוס במקורות יווניים. הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א. נדרשת ידיעת השפה הלטינית.

סמינר: ליוויוס, מאז ייסוד העיר. עידני הגיבורים של רומא

שם הקורס: סמינר - ליוויוס, מאז ייסוד העיר. עידני הגיבורים של רומא.

מרצה: פרופ' יונתן פרייס.

מספר הקורס: 0672328801

סמסטר: א׳.

ימים ושעות לימוד:  ימים ב׳ 12:00-16:00. 

דרישות קדם: נדרשת ידיעת השפה הלטינית.

הסמינר פתוח גם לתלמידי MA.

סילבוס: 

בסמינר נקרא בשפת המקור קטעים שבהם ליוויוס מציג ומתאר מספר דמויות גדולות מן התקופה הקדומה והאמצעית של הרפובליקה. יושם דגש על השימוש שעושה ההיסטוריון ב-exempla כדי להעביר את השקפתו המוסרית-היסטורית ולרמז על השוואה לתקופה הקשה שלו עצמו. הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א. נדרשת ידיעת השפה הלטינית.

סמינר - גזענות בעולם העתיק

שם הקורס:  גזענות בעולם העתיק.

מספר הקורס: 0672346101.

מרצה: פפרופ' בנימין איזק.

סמסטר: ב׳.

ימים ושעות לימוד:  ב׳,  ד׳ , 14:00-16:00.

הסמינר פתוח גם לתלמידי MA.

 סילבוס:

בסמינר נבדוק דעות ויחסים בקרב יוונים ורומאים כלפי זרים. הן מיעוטים זרים ביוון ורומא, הן עמים זרים שכנים ועמים מרוחקים יותר. בשלב הראשון נעיין במושגים הכלליים עליהם התבססו דעותיהם והדעות הקדומות של יוונים ורומאים על אחרים. בהמשך נעיין בתדמיתם של עמים ספציפיים בטקסטים יווניים ורומיים כגון פרסים, סוריים, מצרים, גלים, גרמנים ויהודים. בשלב השלישי נדון במספר נושאים נוספים: עמים אלה באמנות; אינטלקטואלים בפרובינקיות הרומיות; הגירה ומהגרים ונוודים. הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א.

Empire and the Mediterranean

שם הקורס: סמינר - Empire and the Mediterranean.

מרצה: ד״ר גיל גמבש.

סמסטר״ ב׳.

תאריכים ושעות לימוד :  ג׳ 10:00-14:00.

הסמינר יועבר בשפה האנגלית.

סילבוס:

The seminar will focus on Greek, Hellenistic, and Roman maritime logistics, with particular attention addressed towards state-controlled harbours; fleets; maritime routes; technologies; grand strategy;and various other maritime aspects of military and commercial activity in Classical antiquity. 

סמינר: סוגיות בחברה ומשפט בעת העתיקה

שם הקורס: סוגיות בחברה ומשפט בעת העתיקה.

מרצה:  פרופ' יוליה אוסטינובה וד"ר מרב חקלאי.

סמסטר: א׳ + ב׳.

ימים ושעות לימוד : יום ד׳, 14:00-16:00.

סילבוס:

הקורס יוקדש לניתוח מקורות ראשוניים המהווים בסיס לדיון בתהליכים חברתיים והתפתחות חוק המשפט בעולם הקלאסי, והגישות השונות לחקר נושאים אלה בספרות המודרנית. החלק הראשון, העוסק ביוון העתיקה, יתרכז בעיקר במציאות אתונאית במאה החמישית לפנה"ס. החלק השני, העוסק באימפריה הרומית, יתרכז בעיקר בתקופה הידועה כ'תקופה הקלאסית' של החוק הרומי, משלהי המאה הראשונה לפנה"ס ועד לראשית המאה השלישית לספירה.

סמינר: היידיגר וההגות היוונית: עיון בקריאתו הביקורתית של אפלטון ואריסטו

שם הקורס: היידיגר וההגות היוונית: עיון בקריאתו הביקורתית של אפלטון ואריסטו.

מרצה: ד"ר אנדי גרמן.

סמסטר: ב׳.

ימים ושעות לימוד : יום ב׳, 10:00-13:00 (?)

סילבוס:

משימתנו בקורס זה היא להבין שלוש קביעות של היידיגר על מהותה וגורלה של הפילוסופיה: (1) ההוויה (BEING) נתגלתה לחשיבה הפילוסופית המערבית בצורה הראשונית והעוצמתית ביותר ביוון; (2) תולדות הפילוסופיה הן תולדות התדרדרותה, שהחלה גם היא ביוון, כבר עם אפלטון ואריסטו;  (3) עתיד החשיבה הפילוסופית הינו בחזרה אל היוונים שהיא גם השתחררות מהם והליכה מעבר להם.  לצורך כך, נעיין בכתבי פרשנות של היידיגר על היוונים, הן מהתקופה שלפני ספרו "הוויה וזמן" והן מהתקופה המאוחרת שאחריה.

סמינר - כתיבת היסטוריה ביוון וברומי

שם הקורס: כתיבת היסטוריה ביוון וברומי.

מרצה: פרופ' דוד שפס.

מס׳ קורס: 46-420-01.

סמסטר ב׳.

תאריכים ושעות לימוד : יום ה׳, 12:00-16:00.

סמינר משותף, חובה לתלמידי התכנית המשותפת.


סילבוס:

מטרת הסמינר: להקנות לסטודנט כלים למחקר ולשיפוט מדעי של בעיות בהיסטורי' עתיקה. הכלים הנדונים הם שימוש במקורות, הבחנה בין סוגים שונים של מקורות, שימוש ביקורתי במקורות, בחינת דעות מתחרות והבסיסים שעליהם ניתן להחליט ביניהם. כל הכלים האלה אמורים להיות לתועלת בתוך האקדמיה ומחוצה לה. הקורס יתחיל עם נושא אחד שייבחן יחד על ידי כל הסטודנטים בשיתוף עם המרצה. נתחיל בקריאת הטקסטים הרלוונטיים, נמשיך עם בחינת מקורות לא-טקסטואליים (כולל, איפה שמתאים, ארכיאולוגי', אפיגרפי', פפירולוגי', וספרות), ונקרא דעות שונות לגבי הנושא כהכנה לגיבוש דעה על ידי הסטודנט לגבי השאלות הבסיסיות. אחרי החלק הזה, כל סטודנט יבחר מספר נושאים (המספר ייקבע לפי מספר המשתתפים) שאותם הוא יחקור ועליהם הוא ידווח בעל-פה ובכתב. הדיווחים יהיו לא רק בצורת עבודה כתובה בסוף אלא גם בצורת דיווחי ביניים על התקדמות החקירה. הנושאים הספציפיים ייקבעו בהתיעצות עם הסטונדטים ועד כמה שאפשר בהתאם לתחומי התעניינותם.

סמינריון - סוקרטס: האיש והפילוסוף

שם הקורס: סמינריון - סוקרטס: האיש והפילוסוף.

מרצה: ד"ר גבריאל דנציג.

סמסטר: א׳ + ב׳.

תאריכים ושעות לימוד : יום א׳, 16:00-18:00.

מס' קורס: 46-4-06-20.


סילבוס:

מטרת הסמינר: להכיר את הפילוסופיה של סוקראטס כפי שהיא משתקפת בספרי אפלטון וכסנופון ומחברים סוקראטיים אחרים; לעמוד על ההבדלים הבסיסיים בין התמונות השונות; לבדוק כיוונים שונים בחיפוש אחרי הסוקראטס ההסיטורי. קריאת החיבורים בתרגום והמחקרים באנגלית; השתתפות בשיעורים; עבודה סמינריונית.

קורס מקוון

שם הקורס: 

מספר הקורס: 

תאריכים ושעות לימוד : 

מרצה: 

רשימת מקורות לקורס: 

קבצים וחומרי עזר:

קישור לאתר הקורס:

 

אתם כאן: Home קורסים רשימת כל הקורסים