header
09.jpg

סמינריון - סוקרטס: האיש והפילוסוף

שם הקורס: סמינריון - סוקרטס: האיש והפילוסוף.

מרצה: ד"ר גבריאל דנציג.

סמסטר: א׳ + ב׳.

תאריכים ושעות לימוד : יום א׳, 16:00-18:00.

מס' קורס: 46-4-06-20.


סילבוס:

מטרת הסמינר: להכיר את הפילוסופיה של סוקראטס כפי שהיא משתקפת בספרי אפלטון וכסנופון ומחברים סוקראטיים אחרים; לעמוד על ההבדלים הבסיסיים בין התמונות השונות; לבדוק כיוונים שונים בחיפוש אחרי הסוקראטס ההסיטורי. קריאת החיבורים בתרגום והמחקרים באנגלית; השתתפות בשיעורים; עבודה סמינריונית.