header
15.jpg

סמינר: ליוויוס, מאז ייסוד העיר. עידני הגיבורים של רומא

שם הקורס: סמינר - ליוויוס, מאז ייסוד העיר. עידני הגיבורים של רומא.

מרצה: פרופ' יונתן פרייס.

מספר הקורס: 0672328801

סמסטר: א׳.

ימים ושעות לימוד:  ימים ב׳ 12:00-16:00. 

דרישות קדם: נדרשת ידיעת השפה הלטינית.

הסמינר פתוח גם לתלמידי MA.

סילבוס: 

בסמינר נקרא בשפת המקור קטעים שבהם ליוויוס מציג ומתאר מספר דמויות גדולות מן התקופה הקדומה והאמצעית של הרפובליקה. יושם דגש על השימוש שעושה ההיסטוריון ב-exempla כדי להעביר את השקפתו המוסרית-היסטורית ולרמז על השוואה לתקופה הקשה שלו עצמו. הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א. נדרשת ידיעת השפה הלטינית.